Hjem » Bergen »  KOSMETISK PLASTIKKIRURGI

KOSMETISK PLASTIKKIRURGI

Ønsker, forventninger, fakta og myter

En gang for ikke så altfor lenge siden var plastisk kirurgi forbundet med en viss skepsis, i alle fall blant nordmenn. Mange anså pasienter som valgte å få utført disse operasjonene for å være av den litt «hjernedøde» typen, og inngrepene av lite viktig art. Med mindre det dreide seg om kreftrelaterte brystoperasjoner, brannskader, medfødte misdannelser og andre skader.

Christian Busch Spes.plastikkirurgi og Tom Inge Ørner Spes.plastikkirurgi hos PK1 i Bergen.

Kosmetisk plastikkirurgi er kjent for de fleste, vurdert av mange og har etterhvert blitt mer og mer akseptert. 
– Vi har sett en betydelig økning av pasienter som søker vår kompetanse, sier dr. Tom Inge Ørner, spesialist i plastikkirurgi på PK1 i Bergen. 
Faktum er at særlig kvinnens kropp blir utsatt for harde påkjenninger i løpet av livet, for eksempel ved graviditet / amming. At kvinnekroppen forfalt etter flere svangerskap var tidligere sett på som et uunngåelig faktum og det var sånn det skulle være. Å gjøre noe med dette ble betraktet som skamfullt. At dette kunne gå på psyken løs, var det få som tok hensyn til og hadde særlig forståelse for. 
– Våre pasienter er helt alminnelige kvinner i alle aldre (gjennomsnittsalder 43 år), med ulike ønsker og behov. 
Dr. Ørner understreker at plastikkirurgi består både av rekonstruktiv kirurgi og kosmetisk plastikkirurgi. 
– 75% av våre pasienter får her på PK1 utført operasjoner som også det offentlige tilbyr, enten på et vanlig offentlig sykehus eller på en privatklinikk som har avtale med et helseforetak.

Dette er pasienter som ønsker å få:

 • Fjernet overskuddshud etter slanking (postbariatrisk kirurgi)
 • «Oppfiksing» etter graviditeter / amming (mommy makeover)
 • Operasjoner relatert til aldersforandringer
 • Korreksjoner etter tidligere operasjoner utført enten offentlig eller privat

 

Du finner PK1 i Sandslimarka 61-63 på Sandsli i Bergen.

Ofte er grensen mellom kosmetisk kirurgi og operasjoner som gir rett til nødvendig helsehjelp, uklar. Noen ganger handler det om nødvendig helsehjelp, andre ganger kosmetisk og i de fleste tilfeller en kombinasjon. Dette er noe du bør ta opp med fastlegen din! Sammen bør dere finne den beste løsningen for deg. Skal du gjøre dette i det hele tatt, privat eller offentlig, i Norge eller utlandet?
– Alt handler om å føle seg fin og våre pasienter ønsker nesten alltid et naturlig resultat. Pasientene gjør dette kun for seg selv. Det er lov å være litt forfengelig, det motsatte er likegyldig, sier dr. Ørner. 
Han legger også til at det å bli gammel er et privilegium mens det å se gammel ut er et valg. De siste årene har synet på kosmetisk plastikkirurgi endret seg kraftig. Heldigvis! Dagens moderne kvinner stiller store krav både til seg selv og andre.
– Vi ønsker å være et alternativ til de som en dag måtte ønske eller trenge vår kompetanse. Alt starter ved konsultasjonen. Den er nøkkelen til om du skal bli en fornøyd pasient.

PK1 sine pasienter er helt alminnelige kvinner i alle aldre, med ulike ønsker og behov.

10 tips til deg som ønsker å få utført en kosmetisk plastikkirurgisk operasjon:

 1. Er dette noe jeg virkelig trenger /ønsker? Er det noe jeg kan gjøre selv (trening, slanking)?
 2. Konferer med fastlegen og allier deg med noen du stoler på.
 3. Innhent så mye informasjon du kan i forkant av konsultasjonen hos plastikkirurgen. Bruk nettet for alt det er godt for.
 4. Bruk lang tid på å finne den riktige kirurg og klinikk for deg. Alt handler om tillit til legen som menneske og dennes faglige kompetanse.
 5. Finn en ærlig, erfaren og profesjonell kirurg. 
 6. Ta med deg en venninne eller familiemedlem på konsultasjonen.
 7. Gå på konsultasjon på mer enn en klinikk.
 8. Er du usikker etter konsultasjonen /ene, vent med operasjon. 
 9. Husk at det aldri passer å bli operert, gjennomføring av kirurgi betyr planlegging. 
 10. Dersom du nettopp har født (18 mnd.) eller planlegger flere barn (innen 18 mnd.), vent med kirurgi!

– Det er min jobb som kirurg å vurdere gevinsten du som pasient vil ha av inngrepet mot risikoen du utsettes for, sier dr. Ørner. 
– Kosmetisk plastikkirurgi handler blant annet om å fjerne en «energityv», så enkelt, men likevel vanskelig. 
Dr. Ørner understreker at gevinsten av denne type kirurgi ikke handler om lykke, men om å føle seg vel. Han legger også til at det aldri kan gis garanti med tanke på et kirurgisk resultat. 
– Det vi imidlertid kan garantere, er at vi skal gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd, og at dine forventninger blir oppfylt.

FAKTA: PK1 i Bergen


Tekst: Siri Gerrard | Foto: PK1

Følg IN magasinet på Facebook