Hjem » Trondheim »  Angst; Når livet blir for skummelt

Angst; Når livet blir for skummelt

Alle har vi opplevd angst, stor eller liten, over litt tid eller raskt forbigående. Vi svetter i hendene, rødmer og blir varm i hele kroppen, hjertet slår hardere, vi skjelver, blir svimmel og vi blir kvalme. Det er når det går over tid og ikke gir seg og man begynner å reagere uhensiktsmessig at det kan kalles en angstlidelse.

Kathrine Bakke Friedland er Psykologspesialist og Ph.D Klinisk psykologi og driver med angst-behandling på Tiller DPS.

IN magasinet tok en prat med Kathrine Bakke Friedland ved Tiller DPS. Hun er Psykologspesialist og har en Ph.D i Klinisk Psykologi fra USA.

Hva er det med angsten?

– Først vil jeg si at alle opplever angst. Angstfølelsen forekommer hyppig og det er en naturlig måte for kroppen å reagerer på, den sier ifra om at noe oppleves som farlig. Den kan være generell eller spesifikk; man engster seg over mye forskjellig eller opplever angst i spesielle situasjoner. Det er når angsten blir vedvarende og virker hemmende på fungering i det daglige at man kaller det en angstlidelse. Vi bruker forskjellige ord på å beskrive denne ubehagelige følelsen vi kaller angst; engstelse, stressa eller nerver. I tillegg til svært ubehagelige følelser, fører angst ofte til unnvikelse av det personen frykter.

Hvor kommer det fra, dette trollet?

– Angstlidelser utvikler seg ved at en tolker enten en situasjon eller kroppens reaksjon til at noe er farlig eller skremmende. Et eksempel kan være fra et klasserom. Si at en elev svarer på et spørsmål fra læreren samtidig som noen medelever ler eller visker seg imellom. Eleven tolker så at andre ler av han eller at svaret var galt. Hvis denne antagelsen forsterkes eller generaliseres, kan det være begynnelsen til at eleven utvikler angst. Det er hans tolking som sier at situasjonen er farlig og hans fysiske reaksjon på dette som opprettholder angsten. Dette er rent subjektivt, ikke en objektiv virkelighet, men den subjektive tolkningen blir den som oppleves som riktig og sant. Dette opprettholder og kan forsterke angsten, og det kan bli følelsen som styrer. Når dette er sagt, påvirker også arv og miljø angstutvikling. Belastende opplevelser som mobbing, omsorgssvikt og overgrep kan føre til langvarige angstplager. Angstlidelser forekommer hyppigere i noen familier, og det er vanskelig å vite om det er biologi eller miljø som påvirker angstutvikling i barn.

Angsten er jo et flerhodet troll, kan du si noe om noen av de?

– Ja, det finnes flere angstlidelser. Ved sosial angst er en redd for å bli vurdert negativt av andre. Dette kan føre til unnvikelse og sosial isolering. Generalisert angst kjennetegnes av vedvarende nervøsitet og utbredt bekymring. Agorafobi kan føre til at en person ikke kan forlate hjemmet uten følge, og er svært begrensende. OCD er tvangslidelse og PTSD er knyttet til traumeproblematikk. Det mest sentrale ved angstlidelser er unnvikelse og sterk følelsesmessig aktivering. Angst påvirker funksjon i det daglige og begrenser livskvalitet. Hvis en person lever med angst over lang tid og ikke får behandling, kan han utvikle depresjon i tillegg. Dette skjer når angsten begrenser valgene en tar og den livskvaliteten en ønsker ikke blir innfridd. Angstlidelser behandles mest effektivt ved hjelp at samtaleterapi, og prognosen av angstbehandling er svært god. Behandlingen innebærer ofte en kombinasjon av systematisk eksponering og endring av tanker eller fokus omkring fryktede situasjoner. På Tiller DPS har vi utviklet intensiv dagbehandling for sosial angst og unnvikelse over de siste årene, noe som viser lovende resultater. Vi jobber i grupper der deltagerne kan systematisk eksponere seg for fryktede situasjoner med hjelp og støtte. Samtidig fokuserer vi på å fremme positive relasjonelle opplevelser da mange sliter med relasjonelle utfordringer som småprat og annen sosial omgang. Angsten har alltid vært hos oss men den har tiltatt med flinkhetskulturen vi alle er en del av, men kanskje skulle vi tatt denne kulturen inn på et annet spor? Bli vanvittig flinke på å være rause med oss selv og andre? Stå midt i livet med alt det gode og vonde, og være der for alvor uten å flykte inn i det man tror er det perfekte.

Tekst: Aron Nørstebø | Foto: Aron Nørstebø, Sandis Helvigs & Asdrubal Luna

Følg IN magasinet på Facebook