Hjem » Oslo »  Teaterstykket Oslo på Det Norske Teater

Teaterstykket Oslo på Det Norske Teater

Teaterstykket Oslo ønskjer å vise menneska bak forhandlingane, korleis ein kan møtast på ulike nivå og vise ulike sider av seg sjølv, trass i at ein representerer to ulike partar i ein fastlåst politisk konflikt. Dramatikar J. T. Rogers meiner historia har alt ein dramatikar kan ønske seg: Det er aktørar under press, det er dramatisk, kjenslelada og det handlar om historisk viktige avgjerder. Du kan se stykket på Det Norske Teater i januar og februar.

Foto: Uwe Hensel

Følg IN magasinet på Facebook